Branding, digitalisering og forbruksmønster

Ifølge Pej Gruppen, er det igjen blitt viktig å fokusere på merkevaren. Mye på grunn av digitaliseringen og kundens endrede forbruksmønster. Her er noen punkter:

  • Sosiale medier: Den digitale kommunikasjonen dominerer i dag, og derfor kan det være en fordel å være tilstede. I et visuelt landskap, er en visuell identitet med på å fange interesse og lettere å huske til senere.
  • Utålmodige forbrukere: Vi er overveldet av informasjon og får derfor mindre oppmerksomhet. Buskapet må derfor treffe raskere, fange forbrukerens oppmerksomhet på kortere tid.
  • Igjenkjenning av merket: Forbrukeren er på mange plattformer som nettsider, sosiale medier, apper, fysiske lokasjoner etc. Om du har en igjenkjennbar visuell identitet over alt, er du lettere å kjenne igjen og har dermed mulighet til å skille deg ut.
  • Netthandel: Flere handler på nettet og det er viktig med god kjøpsopplevelse. Den visuelle identiteten, fargevalg og «stemning» er med på å påvirke kjøpsbeslutningen.
  • Økt behov for visuelt innhold: Forbrukeren er i dag mer interessert i et visuelt innhold enn å lese større tekstmengder. Den visuelle identiteten blir derfor viktig å bruke for å få en varig tilknytning til forbrukeren.
  • Merkefortelling: Den visuelle identiteten kan være med på å formidle merkets verdier og personlighet på en mer tydelig og følelsesmessig måte.
  • Mobil: Forbrukeren bruker mobilen til det meste og dermed må det visuelle være engasjerende for små skjermer.
  • Differensiering: I sterk konkurranse er det viktig å kunne differensiere seg. En tydelig visuell identitet er med på å få virksomheten til å stå skille seg ut i mengden og fremme kundelojalitet.
  • Økt visuell kompetanse: Forbrukeren har i dag en større visuell kompetanse, og er dermed mer kritiske til hva de ser. En tydelig og gjennomarbeidet visuell identitet er i denne sammenhengen viktig for å imøtekomme et publikum med stadig mer erfaring.

Den digitale virkeligheten øker, enten vi vil eller ikke. Dette fører med seg endrede forbruksmønstre og et behov for kommunikasjon av merkevaren. Viktigheten av en tydelig og helhetlig visuell identitet vil derfor øke.