5 beste designtips

Design er over alt. Fra vi står opp om morgenen til vi legger oss om kvelden omgir vi oss med design, bevisst eller ubevisst. De fleste våkner i en seng, med en dyne over seg og en pute under hodet. Vi går på badet – vasker håret, kler på oss, lager en kopp kaffe eller te på kjøkkenet, spiser frokost og reiser til jobben med bil eller kollektivtrafikk.

Hva vi velger å omgir oss med av design, handler mye om hvem vi er, ønsker å være eller vil bli forbundet med. Hvorfor har du nettopp den type seng? Og hvorfor valgte du DET sengetøyet, DEN vekkeklokken, shampooen, hårbørsten, klærne, skoene, brillene, bilen, sykkelen, kaffen… Vi tar valg ut i fra hvem vi er og hva vi ønsker å utstråle. Bevisst eller ubevisst.

LotteThori-kontor-01

Hvordan kontoret og arbeidsplassen ser ut, sier noe om bedriften og menneskene i bedriften. Hva utstråler din bedrift?

Tips 1: Logo

Logoen er bedriftens signatur og skal gjenspeile essensen av brandets identitet. Kunden skal få en bevissthet, eller en følelse av bedriften og merkevaren ut i fra hva logoen uttrykker. En logo kan bestå av symbol og tekst eller kun tekst. Store merkevarer har mulighet til å benytte kun logosymbolet for igjenkjennelse, f.eks. Apple og Nike.

Hva uttrykker din bedrifts logo? Er den kald, varm, myk, kantete, fargerik, sprudlende, leken, konservativ? Uttrykker logoen hva dere ønsker? Hvordan blir den oppfattet hos kunden?

LotteThori-brands-01

Tips 2: Farger

Farger (også kalt pigment eller fargestoff) er menneskets oppfattelse av bølgelengder og lys. De forskjellige fargene har ulike bølgelengder, og det er kombinasjonen av ulike bølgelengder og lys som gjør at vi kan oppfatte en farge. Vi ser ikke farger uten lys.

Johannes Itten plasserte fargene inn i en fargesirkel med 3 primærfarger, 3 sekundærfarger og 6 tertiærfarger. Hver farge har komplementærfarger, og noen farger harmonerer bedre med hverandre enn andre. Du kan også styre fargens intensitet, i forhold til hva du ønsker å oppnå. Jo større intensitet, jo mere kraft.

LotteThori-farger-01

Hva forbinder du med de ulike fargene? De ulike farger har symbolske og psykologiske betydninger i tillegg til hvordan de påvirker oss fysisk (bølgelengder):

 • Rødt: Kraft, temperament, lideskap, energi, varme, handlekraft, mot, styrke, krig, aggresjon.
 • Orange: Aktivitet, vennlighet, humor, livsglede, kreativitet, entusiasme, spontanitet, lek.
 • Gult: Intellekt, logikk, presisjon, nysgjerrighet, innsikt, optimisme, godt humør, forståelse.
 • Grønt: Håp, vekst, ungdom, spire og gro, våren, dyr, romantikk, følelser, harmoni, omsorg, balanse.
 • Blått: Ro, hvile, melankoli, kommunikasjon, verdighet, renhet, sannhet, planlegging, autoritet.
 • Indigo: Indre viten, intuisjon, idealisme, visdom, filosofi, religion, vennlighet, fryktløshet, følsomhet.
 • Fiolett: Inspirasjon, kreativitet, kunstnerisk, mystisk, styrke, vilje, individualitet, karisma.

Hvilke farger har du i din logo og visuelle identitet i dag? Fungerer det godt i forhold til verdier og målgruppe?

Tips 3: Fonter

«Fonter» er en betegnelse på hvordan bokstavene ser ut. En font kan også kalles en skrifttype eller typesnitt. Bak hver font står det en fontdesigner. Fontene kan grov-inndeles i ulike grupper:

 • Med seriffer: Fonter som har ulik tykkelse på formene i bokstavene. Kan oppfattes som tradisjonelle.
 • Uten seriffer: Fonter med lik tykkelse på formene i bokstavene. Kan oppfattes som minimalistiske og moderne.
 • Skrift: Fonter som ser ut som håndskrift, tusj. Kalligrafiske typer og gotisk skrift hører også inn under her.
 • Dekorative: En stor samlebetegnelse for fonter med ulike kulturelle uttrykk, tattoo-stil, grafitti, grunge m.m.

Mange fonter har personlighet, de uttrykker noe ut i fra den formen de har. Andre fonter er mer nøytrale. Eksemplene nedenfor viser fonter med tydelig personlighet.

LotteThori-fonter-01

En bedrift bør ha 2-3 fonter å bytte på med, til ulik bruk. Fontene skal underbygge logo, slik at logo fremstår som tydelig og særegen i den visuelle identiteten. Men hvilke fonter passer sammen? Ofte kan fonter designet av samme font-designer passe sammen. Eller, om fontene har stor kontrast, er designet i samme tidsepoke, har samme formspråk og tilhører ulike fontgrupper.

Hvilke fonter benytter din bedrift? Har dere fonter som fungerer godt sammen? Passer de til logo? Hva for font benyttes i deres logo?

Tips 4: Visuell identitet

En visuell identitet er hvordan din bedrifts verden uttrykkes billedlig. Hvilke farger brukes, hva for type bokstaver er valgt, hva for former, symboler, figurer og foto. Den visuelle identiteten skal gjenspeile en kultur, et produkt/tjeneste – en måte å være på som er helt annerledes enn alle andre bedrifters måte å være på. Den skal fange og skape en stemning i tillegg til å være et visuelt uttrykk for bedriften.

En visuell identet består av bedriftens navn, logo, symbol, farger, strukturelle kjennetegn, typografi, regi/layout og bildestil. En visuell identitet skal presentere bedriften eller tjenesten på en profesjonell, tydelig og unik måte. Den skal kommunisere bedriftens verdier og visjon. En oversikt over bedriftens visuelle identitet samles ofte i en designhåndbok.

Har din bedrift en helhetlig visuell identitet? Har dere full oversikt over hva for farger, fonter og grafiske elementer som skal benyttes. Hvordan de skal benyttes?

Tips 5: Om det å være konsekvent

Det er viktig å være konsekvent i hvordan bedriften uttrykker seg i forhold til kunden. Er det visuelle uttrykket inkonsekvent, vil signalene sprike, igjenkjennelseseffekten vil gå ned og bedriften kan fremstå som utydelig, rotete og useriøs. Er den visuelle uttrykksmåten tydelig og konsekvent over tid, vil kunde i mye større grad kjenne igjen produktet ved regelmessig eksponering. Uttrykket skal være det samme uansett hvem som lager f.eks. medlemsbladet for din bedrift, eller hvor han/hun befinner seg i verden. F.eks. har Coca Cola det samme visuelle uttrykket uansett hvor i verden utsalgsstedet befinner seg. Igjenkjennelseseffekten er stor.

LotteThori-CocaCola-01

Er det et enhetlig uttrykk på trykksaker, digitale flater, markedsmateriell, kontorlokaler i din bedrift? Hvordan ser visittkortet ut? Websiden? Katalogen? Ser det ut som om det kommer fra EN bedrift?

Ta gjerne kontakt med meg om dere har behov for hjelp til design, redesign eller videreutvikling av bedriftens visuelle identitet.