Grafisk ordliste

Animasjon

En animasjon beskriver som regel tegne- eller dokkefilmer. Stillbilder etterhverandre gir en illusjon av liv og bevegelse – film. Animasjon handler altså om å gi liv og sjel til f.eks. en skapt figur.


Anime

Anime (アニメ) er en japansk forkortelse for ordet animation. Ordet forbindes med den japanske tegnestilen som kjennetegnes med store øyne, lange ben, overdrevne grimaser og ansiktsuttrykk.


Antikva

Antikva er en samlebetegnelse for skrifttyper som har forskjellig tykkelse på strekene i bokstavene og seriffer (små tverrstreker i bokstavene). Eksempel på en antikva: Garamond. Den engelske betegnelsen på antikva er Roman eller Old style.

Sider-illustrasjon-antikva-01


Bestrøket papir

Bestrøket papir har en glatt overflate som har blitt behandlet med ulike stoffer (bindemiddel og pigment) for å få en gode trykkegenskaper.


Bildestil

Et definert uttrykk på bilder (foto og illustrasjon) som gjennomføres bevisst og konsekvent.


Branding

Se merkevare.


Bulk

Papirets volum og tykkelse i forhold til vekt. Kg/m³.


Bølgelengder

Mål på lysbølgens lengde, altså lengden på den rette linjen mellom to bølgetopper. Måles i nanometer (nm).


CMYK

Et fargesystem som i hovedsak brukes i 4-fargers trykkproduksjon. Trykkfargene er Cyan, Magenta, Yellow og blacK. Mengden av farger angis i %, og blandingen av alle fargene vil kunne skape en god kopi av en original.


Designelementer

Designelementene er de enkelte delene som et design består av. Et designelement kan f.eks. være et objekt, eller mellomrommet mellom to fargeflater. Designelementer består av form, tekstur, farge, valør, rom og tid. Flere designelementer kan kombineres og settes sammen etter hierarki, stemning, stilart og budskap.


Designer toys

Designer toys er leker og figurer laget av designere og kunstnere. Designertoys er produsert opp i små opplag og kjøpes ofte av samlere. Materialer som brukes er f.eks. plastikk, vinyl, tre, metall, harpiks og tekstiler.


Designhåndbok

Kan også kalles profilhåndbok, designmanual, profilhåndbok og profilmanual. Det er en håndbok som viser en oversikt og retningslinjer for det visuelle grafiske uttrykket til en bedrift. Designhåndboken inneholder bl.a. logo, farger, fonter, grafiske elementer, mønster etc. I tillegg kan en designhåndbok også vise eksempler på hvordan den visuelle identiteten kan brukes i praksis – f.eks. hvordan et visittkort kan se ut, annonse, brosjyreforside, facebookheader etc.


Designmanual

Se designhåndbok.


Farger

Farger er menneskets oppfattelse av bølgelengder og lys. De forskjellige fargene har ulike bølgelengder, og det er kombinasjonen av ulike bølgelengder og lys som gjør at vi kan oppfatte en farge. Vi ser ikke farger uten lys. Farge kalles også pigment, eller fargestoff.


Fargestoff

Fargestoff utvinnes fra planter, dyr eller kjemisk, og lages for å farge materialer, maling, gjenstander, tekstiler etc.


Fargesystem

System utviklet for å skape, beskrive og igjenkjenne farger. For å kunne få tilnærmet eksakt samme farge hver gang med samme fargekode. De viktigste fargesystem er: NCS-systemet (Natural Color System) (brukes i fargehandelen) RGB (web), CMYK (4-farge trykk), Pantone (trykk) og HEX kode (web).


Fargetone

Fargetonen sier noe om en farge har en annen farge i seg, eller ikke. For eksempel kan en rødfarge har noe blått i seg, og en annen rødfarge ha noe gult i seg. Begge fargene er røde, men de har forskjellige fargetoner.


Font

Font er en betegnelse på hvordan bokstavene ser ut. En font kan også kalles skrifttype eller typesnitt. Det finnes tusenvis av ulike fonter – noen er gratis (Google Fonts) og noen må man betale for. Alle fonter er på et eller annet tidspunkt blitt utviklet av en fontdesigner.


Gemen

Se minuskler.


Goethes fargelære

Goethe var opptatt av at farger er en sanseopplevelse hos mennesket. F.eks. når solen går ned og kaster orange lys på klippene, blir vår skygge blå/grønn. Skyggen er egentlig grå, men vi oppfatter den som blå/grønn – komplementærfargen. Goethe utviklet fargesirkelen hvor han plasserte alle fargene i en sirkel. De farger som ligger rett ovenfor hverandre er komplementærfarger. Farger som er motsetninger til hverandre, fremkaller hverandre gjensidig i øyet. F.eks. fremkaller gult, fiolett og orange blått.


Grafisk design

Grafisk design handler om å sette samme tekst og bilder for å kommunisere og visualisere et budskap som skal være tydelig og forståelig for mottaker. Grafisk design er flerfaglig og omfatter ofte også kunnskaper innen bl.a. illustrasjon, typografi, foto, informasjonsdesign, interaksjon mellom mennesker, psykologi, sosiologi, markedskommunikasjon, strategi, tekniske ferdigheter, analyse av målgruppe m.m. Grafisk design kommer til syne i mange ulike typer medier, som for eksempel trykksaker, web, film, animasjon, produkter, emballasje, skilt, loger, bøker, brosjyrer.


Grotesk

Grotesk er en samlebetegnelse for skrifttyper som er uten seriffer og vanligvis har en jevn tykkelse på strekene i bokstavene. Eksempel på en grotesk er: Helvetica.

Sider-illustrasjon-grotesk-01


Hest hest

Å overforklare et budskap er som regel ikke nødvendig da de fleste mottakere ikke er komplette idioter (man kan jo alltids håpe). Når betegnelsen «hest hest» brukes, er budskapet overforklart. F.eks. en illustrasjon av sau, med teksten «sau» under.


HEX kode

Hex kode gir informasjon om spesifikke farger for css. F.eks. er hex koden hvit #FFFFFF.


Horunge

En typografisk betegnelse. En horunge er hva man kaller den siste linjen i et avsnitt når den havner på første linje i en spalte. I god typografi skal man ikke finne horunger.


Identitet

Aspekter ved en person/gruppe/bedrift som regnes som mer bestandig, varig og uforanderlig over tid. Hvordan andre og en selv oppfatter seg både psykologisk og kulturelt. Hva en føler tilhørighet til.


Ikon

Ikoner er et lite bilde, et visuelt symbol eller et tegn. Et ikon kan indikere en funksjon, f.eks. mail, pinne-is eller lastebil.


Illustrasjon

En illustrasjon er et bilde som skal tydeliggjøre og visualisere et budskap. Ofte er en illustrasjon en tegning eller et foto som forklarer eller tolker en tekst – altså har en konkret hensikt og skal formidle noe ut over seg selv.


Ittens Fargesirkel

Johannes Itten deler opp fargesirkelen i 3 primærfarger (rød, gul og blå), 3 sekundærfarger som er en blanding av to primærfarger (resultatet blir orange, grønn og fiolett) og 6 tertiærfarger som er en blanding av én primærfarge og én sekundærfarge (f.eks. gul-orange).


Kalligrafi

Kalligrafi er skjønnskrift, dvs. skrivekunst. Her ser du sjeldent vakker kalligrafisk kunst: Christopher Haanes


Kapiteler

Kapiteler er store bokstaver med høyde omtrent lik x-høyden til de små bokstavene. Kapiteler brukes som regel for å sette initialord som f.eks. USA og HTML for at de ikke skal bli for iøyenfallende og forstyrrende i den løpende teksten.


Komplementærfarger

Komplementærfarger er farger som står på motsatt side av hverandre i fargesirkelen. Komplementærfargene er med på å forsterke hverandre, så ønsker du store kontraster kan bruk av komplementærfarger være et godt virkemiddel. F.eks. er grønn komplementærfargen til rød. Lilla er komplementærfargen til gul.


Logo

En logo består gjerne av to hoveddeler, et symbol og typografi. En god logo sier noe om hva firmaet holder på med, hvilke verdier og visjoner bedriften har, og hvorfor kunden skal velge nettopp dette firmaet.


Majuskler

En majuskel er en stor bokstav innen typografien, altså A, B… (i motsetning til a, b…) Majuskler kan også kalles versaler.


Markedsføring

Markedsføring er å tilby varer og tjenester som imøtekommer kundens behov, og samtidig skiller seg fra konkurrentenes tilbud. Ofte velger man seg ut en målgruppe, og posisjonerer seg strategisk ved bruk av pris, kommunikasjon, kanaler etc. i forhold til dette. Med gjentagende budskap kan man komme høyt opp i kundens bevissthet (merkevare). Det handler om å forstå målgruppen, tilfredstille kundens behov, gi god service, kommunisere, gi verdi, evne til endring og utvikling i egen bedrift.


Merkevare

En merkevare er en logo/symbol/slagord/uttrykk som blir assosiert med et produkt eller en tjenesten. Merkevaren har blitt et symbol på all den informasjon, assosiasjon, forventninger, kultur, rykte, verdier, ideer, personlighet, egenskaper etc. som skapes i kundens bevissthet om varen/tjenesten. En merkevare er altså noe større og mer enn bedriftens logo eller produkt. F.eks. er Coca-Cola den brusen som representerer amerikansk ungdom, i tillegg til å være en tørstedrikk.


Merkevarebygging

Merkevarebygging handler om å skape verdier og særpreg til en merkevare, slik at kunden får en følelse av å kjøpe noe mere enn bare et produkt. For å lykkes i merkevarebygging må man finne det unike i merkevaren slik at den skiller seg ut fra konkurrentene. Differensiering er et nøkkelord. I forbindelse med merkevarebygging, blir det ofte utviklet logo og visuell identitet som er med på å visualisere, tydeliggjøre og forsterke merkevaren. Merkevarebygging utføres for å få konkurransefortrinn, økt oppmerksomhet, tillit og livslang lojalitet hos kunden. F.eks. kjenner omtrent alle barn i USA igjen Ronald McDonald, og mange barn skriver h til slutt i musikksjangeren Opera (fordi TV-vertinnen Oprah er så kjent).


Metning

Metning handler om hvor «ren» eller «skitten» en farge er. Hvis vi blander en mettet farge (f.eks. lilla) med en økende mengde grå (i samme lysstyrke), vil den bli mer og mer «skitten». Fargen blir mindre og mindre mettet.


Minuskler

En minuskel er en liten bokstav innen typografien, altså a, b… (i motsetning til A, B…) Minuskler kan også kalles gemen.


Mønster

Systematisk arrangering og formgivning som er et minimum av gjentakelser og symmetri. Mønster er noe som imiteres (kopieres) og gjentas på en forutsigbar måte. Et mønster kan bestå av symboler, illustrasjoner bilder. Et mønster kan brukes på f.eks. innpakningspapir, takkekort eller tapet.


NCS – Natural Color System

NCS – Natural Color System – er norsk standard for fargeangivelse på maling. Det er altså dette fargesystemet du finner hos fargehandleren.

NCS fargekode består av 6 tall og 2 bokstaver, f.eks. 0310-Y40R. De 2 første tallene sier noe om sorthet i prosent. De 2 neste tallene sier noe om kulørhet. De 4 siste tallene sier noe om hvor fargen befinner seg mellom 2 farger. Y10R betyr at det er en gul farge med 40% rødt. Fargene som brukes i systemet er gul (Y), rød (R), blå (B), grønn (G), sort og hvit.


Pantone

Pantone Matching System (PMS) er et internasjonalt fargesystem. Fargesystemet brukes av trykkerier, grafisk designere og tekstilindustrien. Pantone gir ut kataloger med pms fargeprøver og «oversettelse» til andre fargesystem som CMYK, RGB og Hex kode.


Pigment

Se farger.


Primærfarger

Primærfargene er forskjellige ut i fra hva for fargeteori man snakker om. Ittens fargesirkel har primærfargene rød, gul og blå. CMYK har cyan, magenta og gul. RGB har rød, grønn og blå.

Blanding av to primærfarger kalles sekundærfarger.


Profilhåndbok

Se designhåndbok.


Profilmanual

Se designhåndbok.


RGB

RGB står for Rødt, Grønt og Blått og brukes ved fargeblandinger beregnet for web.


Sekundærfarger

Sekundærfarger er blandingen av to primærfarger. F.eks. gul og rød blir sekundærfargen orange. Gul og blå blir sekundærfargen grønn. Rød og blå blir sekundærfargen lilla.


Skrifttype

Se font.


Smussomslag

Et smussomslag er et dekorert omslag til boken som har til hensikt å beskytte i tillegg til å fremme salget.


Sperring

Ofte kan det være hensiktsmessig å sperre bokstaver for å øke lesbarheten. Ved å sperre bokstaver legger man til ekstra luft mellom hver bokstav. Som regel sperrer man majuskler og kapiteler.


Storyboard

Storyboard er tegninger/bilder som viser hvordan en film skal se ut. Storyboardet skal beskrive bl.a. kameravinkel, scene og være til hjelp for filmteam og skuespillere.


Symbol

Er et tegn som ofte har en dypere mening. Tegnet representerer ofte på noe ut over seg selv på en konkret eller abstrakt måte. Et symbol kan være et bilde på abstrakte ideer, begreper og forestillinger. F.eks. Apples eple og Nike sin vinge.


Tangering

Tangere er å komme veldig nær eller berøre.


Typograf

Typograf er en person med typografisk utdannelse eller bakgrunn.


Typografi

Typografi er utforming og behandling av skrift og bokstaver. Det er den visuelle formen på en tekst. Typografi kom med boktrykkerkunsten på 1500-tallet. Typografi omhandler lesbarhet, form, innhold, skrifttyper, størrelser, linjelengde, forhold, avstand, formater, papirtype, farge, trykkteknikker.


Ubestrøket papir

Ubestrøket papir som ikke har blitt overflatebehandlet i så stor grad som bestrøket papir. F.eks. har kopieringspapir og kiosklitteratur ubestrøket papir.


Varemerke


Versaler

Se majuskler.


Visuell identitet

Et sett med definerte visuelle virkemidler som fører til gjenkjennelse av bedriften i markedet. De visuelle virkemidlene er som regel logo, fonter, farger, grafiske elementer, bildestil. Kunde skal med første øyekast kunne se hvem som er avsender.


Kilde: Grafisk Kokebok