Hva er infografikk?

Infografikk er visuell presentasjon av data. Formålet er å presentere informasjon så klart og tydelig som mulig, for å gjøre innholdet lettere å forstå, oppfatte og huske.

For eksempel er det lettere å tegne enn å forklare et kvadrat:

Et kvadrat er en sammenhengende geometrisk figur som består av fire like lange linjestykker. Linjestykkene er parvis parallelle og vinkelen mellom linjestykker som ikke er parallelle er 90 grader.

Infografikk

Infografikk er grafisk visuell representasjon av informasjon/data/kunnskap

Infografikk kan forklare og forenkle kompliserte tema. Om du f.eks. har store og uoversiktlige mengder data, kan grafikken være med på å organisere data i mønstre og forhold slik at det blir enklere for betrakteren/leseren å forstå innholdet.

Infografikk organiserer data

Infografikk forklarer og forenkler et spesifikt tema til en målgruppe, ved hjelp av visuelle hjelpemidler.

For eksempel hvordan et munnspill er bygget opp med topplate, øvre metallplate, kam, nedre metallplate og bunnplate.

Infografikk av munnspill oppbygning

Infografikk:

 • kan forklare og forenkle kompliserte tema.
 • kan være en fin måte å fortelle en historie.
 • kan vise sammenlikninger, skape bevissthet, øke kunnskap og diskutere tema.
 • kan være underholdende, engasjerende, opplærende.
 • er ikke selgende og du kan derfor få større kontakt med målgruppen din.
 • kan gjøre et innhold mer universelt og enklere å forstå.
 • blir oppfattet raskere enn kun tekstmengder.
 • er lettere å huske enn kun tekst.
 • blir oppfattet 60.000 ganger raskere enn tekstmengder.
 • kan være lettere å dele enn artikler med kun tekst i sosiale medier.
 • kan være en måte å øke bevissthet rundt din merkevare.

Klikk her for å se prosjekter med infografikk.