Intuisjon

Pej Trendseminar for SS (spring, summer) 22 var tydelig på at intuisjonen vil få større plass i våre liv.

«Fremtidens forbrugere skal lade intuitionen råde. Det er tid til igjen at stole på mavefornemmelsen, at turde træffe de rigtige valg for os selv hver især – uten skelen til, hvad resten av verden og de mange selvbestaltede rådgivere, den almægtige presse eller de alvidende politikere giver udtryk for. Vi skal hvile mere i os selv, i vores natur og i vores individuelle rejse gennem livet. Vores intuition skal tændes igen, trænes op og gøres til et aktiv.»

Pej Trend

I en støyende verden med klimahysteri, krisehistorier, helseformaninger, fake news, pandemifrykt, politisk ustabilitet kan det være utfordrende å vite hva som er hva. Hva er sant og hva er løgn? Hva er riktig og hva er feil? Uansett hva for råd, anbefalinger, påbud og retningslinjer, ønsker vi mennesker antakelig det samme – nemlig å ha et godt liv. Vi har kanskje jobbet for hardt for å være «riktig» og konform, og litt for lite for å finne egen vei? Kanskje det er på tide å børste støv av det indre kompasset og bruke intuisjonen som navigasjon gjennom livet?

Pej Gruppen presenterer 4 trender for SS22

  • Shamanerne
  • Selv-healerne
  • Skaberne
  • Oprydderne

Shamanerne
Foto: Petr Sidorov / Unsplash

Shamanerne

Sterk forbindelse til naturen, både levende og ikke-levende vesener. Søkende individer som ønsker mer kontakt med seg selv og sine omgivelser. Selvutvikling og åndelig terapi. Ritualer, naturopplevelser, urmenneske, åndelig veiledning.

Selv-healerne
Foto: Jeff W / Unsplash

Selv-healerne

Bruker det alternative, astrologi og krystaller for å oppnå balanse, mental og fysisk styrke. Søker design og teknologi for å få større mental sunnhet og plass til positiv energi. Meditasjon, spiritualitet, overjordisk, teknologi, hjemmeluksus.

Skaberne
Foto: Toa Heftiba / Unsplash

Skaberne

Med fokus på «du er hva du deler» og publisering på Instagram, er oppmerksomheten fullt og helt på hva omverdenen tenker og mener, for å skape nye kreative løsninger som forskjønner hverdagen. Kitsch, abstrakt, provoserende, retro, nostalgi, kunstnerisk, gjør det selv.

Oprydderne
Foto: Annie Spratt / Unsplash

Oprydderne

Tanken om en mer minimalistisk og frigjort livsstil, enn den meningsløse materialismen samfunnet er preget av. Vekk med det kaotiske og uforutsigbare, inn med greske filosofer og zenbuddhisme. Less is more, fravær av farger, ro og fordypelse, detaljfokus.

Kilde: Tid & Tendenser 02/2021. Utgitt av Pej Gruppen, Danmark, mai 2021, 26. årgang.