Kreativ spørreteknikk

Kreativitet er en muskel som må trenes.

Det finnes mange kreative teknikker og metoder. En av de er Osborns idégenererende spørreteknikk. Bruk spørsmålene for å finne nye ideer, utvikle og endre ideer eller analysere en utfordring. Teknikken kan du bruke sammen med dine kolleger, eller du kan skape ditt eget en-persons team.

Kan ideen/utfordringen brukes til noe annet? Kan ideen/utfordringen brukes på nye måter? Kan ideen/utfordringen brukes på nye måter om det endres?

Tilpasse?

Er det noe som likner? Får du andre idéer ut i fra dette? Hva likner det ikke? Hva er annerledes? Er det noe jeg kan kopiere? Hva er det nærmeste?

Modifisere?

En ny vinkel? Hva om jeg endrer meningsinnhold, farge, bevegelse, lyd, lukt, form? Andre endringer?

Forstørre?

Kan jeg legge til noe? Kan jeg tilføre med tid? Øke hyppigheten? Gjøre det sterkere? Høyere? Lengre? Tykkere? Øke verdi? Legge til noe? Fordoble? Mangedoble? Utvide?

Forminske?

Hva om jeg trekker fra noe? Gjør det mindre? Smalere? Forminske? Gjøre det lavere? Utelate noe? Effektiviserer? Deler opp?

Erstatte?

Kan jeg bruke noe annet i stedet? Hva annet kan brukes? Andre ingredienser? Annet materiale? En annen prosess? Annen kraft? Annen energi? Et annet sted? En annen tilnærming? En annen stemme?

Omorganisere?

Hva om jeg bytter om på komponenter? Hva om jeg lager et annet mønster? Hva om jeg endrer layout? Endrer sekvens? Endrer årsak og virkning? Endrer tempo? Endrer tidsskjema?

Reverserer?

Hva om jeg endrer det positive til det negative og omvendt? Hva om jeg endrer motsetninger? Hva om jeg gjør det bakvendt? Hva om det er oppned? Hva om man bytter roller? Bytter sko? Vender det andre kinnet til? Foran til bak?

Kombinerer?

Hva om jeg blander med noe annet?  Setter noe sammen? Binder sammen enheter? Setter sammen årsaker? Kombinerer noe som appellerer? Setter sammen idéer?

Les flere artikler om kreativitet: