Animasjon for Designkurs

For å få frem budskapet på en tydelig og underholdende måte, ønsket Designkurs og lage enkle animasjoner. Bak filmene ligger arbeid med skriving av manus, illustrasjoner, valg av musikk, innspilling av tale, klipp og redigering.