Bibliotek-Systemer

Bibliotek-Systemer logo

Bibliotek-Systemer ønsket en total fornyelse av både logo og det visuelle uttrykket ved prosjektoppstart. De ønsket å fremstå i en ny drakt for å få en bedre kontakt med målgruppen, samt ha et uttrykk som var mer i tråd med hvem de er som virksomhet.

Bibliotek-Systemer er en virksomhet som utvikler og leverer biblioteksystem med all ønsket funksjonalitet for folke-, skole og fagbibliotek i Norge.

 

Logo og visuell identitet

Logo består av både symbol og tekst. Symbolet er formet som en ugle som holder et forstørrelsesglass med klørne. Uglen symboliserer bl.a. visdom, kunnskap, evnen til å forutse hva som kommer (innovasjoner) og intelligens. Forstørrelsesglasset symboliserer let og finn. Uglen har en enkel form med et lett humoristisk uttrykk. Uttrykket kan henvise til bedriftens lettforståelige produkter og tjenester hvor service og gode relasjoner er i fokus.

Logoteksten «Bibliotek» er fremhevet i fet størrelse og «Systemer» er satt i en smalere versjon. Fonten er stram, klassisk, geometrisk utformet med et condensed (smalt) uttrykk. Alternate varianten som er brukt i «systemer» har noe mer lekenhet. Fonten kan signalisere ryddighet, orden og system.

Fargene er valgt til lillatoner og orange. Fargesymbolsk representerer lilla bl.a. visdom, sannhet, individualitet, styrke, kreativitet og intuisjon. Orange representerer bl.a. vennlighet, humor, livsglede, kreativitet og positivitet.

Det er utviklet flere grafiske elementer/illustrasjoner for å ha en stor verktøykasse å ta i bruk når f.eks. annonser, rollups og messemateriell skal utvikles. En stor visuell identitet gjør det enklere å å skape variasjon i tillegg til å bevare det visuelle uttrykket.