eBokBib for Bibliotek-Systemer

Design av logo eBokBib for Biblioteksystemer. Logo skulle gå inn i den grafiske profilen til Biblioteksystemer. eBokBib er distribusjon og utlån av emedier for bibliotek, utviklet og levert av Biblioteksystemer.

Design av logo eBokBib for Biblioteksystemer

Logo er designet for å passe godt inn i den allerede eksisterende grafiske profilen til Biblioteksystemer. Fargene er klare, sterke og formene er rene. Logo består av symbol og tekst. Logosymbolet er en åpen bok hvor sidene er i «bevegelse» – blar fra en side til den andre. Teksten er satt med alternate varianten av fonten «Gubia», samme font som brukt i logoen til Biblioteksystemer. Fonten er stram, klassisk, leken, geometrisk utformet med et condensed (smalt) uttrykk. Fonten kan signalisere ryddighet, orden og system. Fargene går i grønntoner mot det gule. Grønt kan signalisere ro, vekst, modning og harmoni. Gult kan signalisere intellekt, klartenkthet, nysgjerrighet, optimisme og vilje.

eBokBib-logo-01