Gjerdrum Næringspark

Gjerdrum Næringspark er et tverrfaglig kompetansemiljø, sentralt beliggende i Ask sentrum i Gjerdrum kommune. Gjerdrum Næringspark er mer enn et kontorfellesskap da kompetanse, utvikling, samarbeid og lokalt næringsliv står i fokus. De ønsket ny logo ved navneendring fra Gjerdrum Næringshage til Gjerdrum Næringspark.

Logo

Logo består av både logosymbol og logotekst. Logosymbol er et monogram bestående av G og N i små bokstaver. Bokstavene går inni hverandre og overlapper og utgjør tilsammen en enhet. Det kan gi assosiasjoner til samarbeid og vekst, en bevegelse inn mot en kjerne og ut av kjernen. Det kommer virksomheter inn i Næringsparken som gir mulighet til vekst ut. Farger består av grønn- og blåtoner og skaper et spill og bevegelse i symbolet. Fargene tydeliggjør kjernen som har en bevegelse inn og ut fra seg. Blåtoner kan symbolisere økonomi, ro, autoritet og balanse. Grønntoner kan symbolisere penger, vekst, ny start og vår.

Logotekst er skrevet med en modifisert utgave av fonten Hurme Geometric Sans og står godt til logosymbolet. Tilsammen sender logosymbol og logotekst signaler om modernitet, renhet, enkelhet, imøtekommenhet, seriøsitet, fremtidsrettethet og vekst.