Kompetansebedriften

Kompetansebedriften hadde behov for et kart over opplæringsområdet slik at det skulle bli enklere for elevene å orientere seg. Kunden ønsket at hvert område skulle illustreres slik at det kommer tydelig frem hva for opplæring som foregår i de ulike stedene.

Kart over Kompetansebedriftens læringsområde.

Se flere illustrasjonsarbeider.