Kontekst – logo for Gyldendal Undervisning

Kontekst – en basisbok i norsk for ungdomstrinnet, er et læringsverk utgitt av Gyldendal Undervisning.

«Kontekst gir oversikt og sammenheng i norskfaget. Et mangfold av tekster og utforskende aktiviteter ruster elevene til å bli kreative og engasjerte språkbrukere.

  • Strukturerer norskfaget
  • Verktøy for videre læring
  • Skaperglede og samarbeid i sentrum
  • Kommunikasjon og kritisk tenkning
  • Tekster i kontekst

Lanseres våren 2020.»

Klikk her for å lese mer om Kontekst.

Kontekst logo

Det ble utviklet ny logo for læringsverkene. Logo består av logotekst og logosymbol. Logotekst er stram, enkel med myke former. Logosymbolet består av to klammer som til sammen former bokstaven «O» i ordet «Kontekst».