Kristin Norenberg

Design av logo og visuell identitet for Kristin Norenberg.

Logo består av både logosymbol og logotekst. Logosymbol er en abstrahert form av evighetssymbolet, samtidig som formene er satt sammen av K og N – initialer til Kristin Norenberg. Evighetssymbolet er formet som et 8-tall – bevegelsen går fremover og bakover uten begynnelse og slutt, og med en indre kjerne hvor to linjer krysser hverandre. Krysspunktet er fremhevet slik at det ser ut som en linje ligger over den andre. Formen utgjør også en abstraksjon av bokstavene K og N. I logosymbolet slik det er vist, ligger N mer fremtredende enn K. Logosymbolet har en forløpning med flere farger fra rosa til lilla til blå-turkis.

Kristin Norenberg er coach og hjelper kvinner med indre og ytre prosesser, som er et varig arbeid for vekst på alle områder i livet.

Branding: Ingelin Aabø