Lærlinghåndboka – for lærlinger på bilverksted, og alle som jobber med dem

Har jobbet med en gøyalt oppdrag for Forlaget Last og Buss, nemlig illustrasjon og design av «Lærlinghåndboka». Boken er rettet mot lærlingen og lærlingbedriften i bilmekanikerfaget, og skulle illustreres og designes etter målgruppen. Det var ønskelig at boken skulle være lettlest, informativ og fargesterk – en bok som ligger fremme og inviterer til bruk av alle på verkstedet.

Det ble laget illustrasjoner til omslaget, hvert kapittel, samt noen små illustrasjoner for å komplementere og skape liv i teksten og variasjon i boken. Hvert kapittel har sin egen farge. Teksten er BOLD, tydelig, lesbar og røff.

Lærlinghåndboka finnes i både digital og trykket versjon. Klikk her for å bestille boken hos Forlaget Last og Buss.

Oppslag i Lærlinghåndboka.

Oppslag i Lærlinghåndboka.
Forsiden av Lærlinghåndboka.