Motorhavari

Motorhavari forguder, speller og vrir på 70-talls rocken. Her er det flowerpower, peaceandlove, lp-plater, psykedelia, rustne strenger og skakke notelinjer. Motorhavaristene er Arild Hammerhaug, Pål Kristian Rødsdalen og Roy Inge Håkonsen. Skiveslipp kommer i løpet av kort eller lengre fremtid.

Logo er designet med Motorhavari surrende i bakgrunnen.

Foto: Ulla Schildt

Klikk her for å følge Motorhavari.

Motorhavari-02 Motorhavari-03 Motorhavari-04