Norasondegruppen og infografikk

Det er utviklet infografikk for Norasonde for å forklare mer eller mindre komplekse modeller. Da Norasondegruppen er en stor organisasjon med mange ulike fagfelt og funksjoner, har bruken av infografikk vært til stor hjelp.

Nedenfor vises en av mange modeller utviklet for Norasondegruppen. Infografikken viser en forenkling av hvordan en person kommer fra Nav-systemet, til Norasondegruppen for veiledning og oppfølging, arbeidstrening og videre ut i ordinært arbeidsliv.

Klikk her for å lese mer om Norasondegruppen.

Hvorfor bruke infografikk?

Infografikk er grafisk visuell representasjon av informasjon/data/kunnskap hvor formålet er å presentere informasjonen så klart og tydelig som mulig. Infografikk kan bl.a. forklare og forenkle kompliserte tema. Det kan også gjøre innholdet mer universelt og lettere å huske.

Vil du se flere designjobber? Klikk her for å se portfolio.