Rita Engh Sormul

Kunde:
Rita Engh Sormul
Designer:
Lotte Thori Løvstad

Rita Engh Sormul tok kontakt med meg fordi hun ønsket en profesjonell logo, visuell identitet og webside som skulle reflektere hennes bedrift, tjenester og verdier. Det visuelle hun hadde på det tidspunktet, kommuniserte ikke med målgruppen på riktig måte og hun ønsket å heve kvaliteten for å nå ut til sine kunder. Rita er coach og brenner for å lette og forenkle mellomlederens rolle i bedrifter av ulik størrelsesorden, skape større frihet, handlingsrom og lønnsomhet. Hun hadde et ønske om å fremstå som profesjonell og sterk. Og hun ønsker å treffe både menn og kvinner med sitt uttrykk. Logo og visuell identitet ble utviklet på bakgrunn av dyptgående spørsmål omkring bedriften.

Logo og visuell identitet

Logo består av symbol og tekst. Logosymbolet viser linjer og sirkler formet i et system som kan minne om et organisasjonskart i en bedrift. Den ene sirkelen er fylt med farge, står mer ut og kan ses på som mer viktig enn enn de andre i denne sammenhengen. Posisjonen til den fylte sirkelen er mellom øvre og nedre sirkler og kan gi assosiasjoner til en mellomleders posisjon. Det kan også minne om et nettverk. Symbolet er åpent, luftig og har et vennlig uttrykk. Logofonten har et rent, ryddig og vennlig uttrykk som går godt til symbolet. Logofargene er grønn og mørk blå. Den grønne fargen har mye blått i seg. Grønn assosieres ofte med vekst, fremgang, harmoni, balanse og penger. Blått assosieres med kommunikasjon, planlegging, målbevissthet, ledelse, autoritet, klokskap og visdom. Logo uttrykker i sin helhet styrke, imøtekommenhet, struktur og seriøsitet.

I tillegg til logo, ble det definert fonter og farger, utviklet grafiske elementer, designhånbok med eksempler og retningslinjer på hvordan logo og den visuelle identiteten kan brukes i praksis.

Klikk her for å lese mer om Rita Engh Sormul.

RitaEnghSormul-01
RitaEnghSormul-02
RitaEnghSormul-03
RitaEnghSormul-04
RitaEnghSormul-05
RitaEnghSormul-07