Second Chance vintage butikk

Oppdraget besto i å utvikle logo for vintagebutikken Second Chance. Norasonde Arbeidsinkludering eier og drifter butikken Second Chance i Kirkegata i Lillestrøm. I tillegg til å selge vintage klær og tilbehør, legges det til rette for at personer som har vært utenfor arbeidslivet, skal komme ut i jobb. Fokuset er både gjenbruk og bærekraft i tillegg til å få flere ut i ordinært arbeidsliv.

Second Chance tar imot klær og tilbehør for videresalg.

Second Chance logo

Logo skulle utvikles i tråd med Norasonde visuelle identitet og et visuelt slektskap. Logo ble utviklet med logosymbol og logotekst. Logosymbol består av ornamentikk samt et grafisk element fra Norasonde profil. Ornamentikken gir assosiasjon tilbake i tid, håndverk og estetikk, samtidig som utformingen har en modernitet med den enkle linjen. Sirkelen, Norasonde ball, er brukt som en del av ornamentikken for å skape gjenkjennelse til Norasonde merkevare. Tekst er skrevet med font (Noto sans) definert i Norasonde designhåndbok. Blåfargene er også hentet fra designhåndboken.

Klikk her for å lese mer om Norasondegruppen.