Trøgstad Sparebank

Logo og visuell profil for Trøgstad Sparebank.

På oppdrag fra Nordbakken Consulting, er det utviklet ny logo og visuell profil for Trøgstad Sparebank. Trøgstad Sparebank er en lokal sparebank med kontorer i Fetsund og på Skjønhaug. Målet med den visuelle fornyelsen var å fremstå som en mer attraktiv bank for lokalsamfunnet og en ny generasjon kunder og medarbeidere, basert på en tydelig merkevarestrategi. Nordbakken Consulting har vært prosjekt- og leveranseansvarlig for det samlede merkevareprosjekten hvor arbeidet med ny logo og visuell identitet inngikk.

TrogstadSparebank-03-1024x1024TrogstadSparebank-01-1024x1024TrogstadSparebank-05-1024x1024 TrogstadSparebank-04-1024x1024