Q & A

Relevante spørsmål og svar.

Hva er en visuell identitet?

En visuell identitet er hvordan din bedrifts verden uttrykkes billedlig. Hvilke farger brukes, hva for type bokstaver er valgt, hva for former, symboler, figurer og foto. Den visuelle identiteten skal gjenspeile en kultur, et produkt/tjeneste – en måte å være på som er helt annerledes enn alle andre bedrifters måte å være på. Den skal fange og skape en stemning i tillegg til å være et visuelt uttrykk for bedriften.

En visuell identet består av bedriftens navn, logo, symbol, farger, strukturelle kjennetegn, typografi, regi/layout og bildestil. En visuell identitet skal presentere bedriften eller tjenesten på en profesjonell, tydelig og unik måte. Den skal kommunisere bedriftens verdier og visjon.

Hvorfor en visuell identitet?

Et profesjonellt uttrykk. En visuell identitet skaper et tydelig visuelt uttrykk som understreker bedriftens profesjon, slik at kunden raskere vil oppfatte budskapet og oppleve bedriften like profesjonell som den i virkeligheten er. Vi er vant til å ta raske beslutninger, og de blir ofte tatt basert på hvordan ting ser ut. Førsteinntrykket er kjempeviktig, fordi det er nå (via den raske, presise og dominerende synssansen) oppfatningen av bedriften blir grunnlagt. Og det er FØR kunden rekker å lese om hva dere holder på med. Det er ingen som vet at dere har en Posche-motor om karosseriet er Lada…

Differensiering. Med et attraktivt og unikt design – en helt unik visuell verden – vil det bli lettere for dere å skille dere fra konkurrentene. Med et produkt som er lett forståelig og særegent, vil kunden raskere legge merke til akkurat dere. Dermed er det også enklere for kunden å velge dere fremfor noen andre.

Det å være konsekvent. Med en visuell identitet blir det lagt føringer på et uttrykk som skal være gjennomgående i alle medier og på alle flater. På den måten vil dere oppleves på samme tydelige måte, uansett om møtet med kunden er via et visittkort, en nettside, brosjyre, annonse eller på ditt kontor. Kunden vil igjenkjenne bedriften og huske den lettere når de får repetert et visuellt uttrykk flere ganger. Designhåndboken, som er en oversikt over hele den visuelle identiteten, vil være retningsgivende og fungere som et oppslagsverk. Designhåndboken vil hjelpe dere å jobbe videre med den visuelle identiteten fremover på egenhånd. Det vil bli dere som er ansvarlig for å ivareta den visuelle identiteten slik at brandet ikke forringes. Tenk på designhåndboken som et levende dokument dere skal ha med dere, leve og vokse sammen med inn i fremtiden.