Logo og identitetsdesign

Identitetsdesign er en avgjørende strategi for enhver virksomhet som ønsker å etablere en sterk tilstedeværelse i markedet.

Visuell identitet


Identitetsdesign er en essensiell strategi som hjelper kunder å bli kjent med din vare eller tjeneste. Dette verktøyet er avgjørende for å posisjonere en virksomhet i markedet ved å skape en gjenkjennelig og tiltalende profil. Elementene som utgjør en merkevares identitet inkluderer navn, logo, design, farger, merkekarakter, bildestil, lyd og lukt.
Selv om noen av disse elementene er mer visuelle enn andre, spiller de alle en viktig rolle i å forme hvordan merkevaren oppfattes.

En merkevares visuelle identitet kan sammenlignes med toppen av et isfjell som stikker opp over havoverflaten. Dette er det kundene ser først – det er «innpakningen» som tiltrekker oppmerksomhet og skaper førsteinntrykk. Men selve merkevaren, som isfjellet, strekker seg langt dypere enn det som er synlig. Hele isfjellet – både den synlige og den usynlige delen under vann – representerer merkevaren i sin helhet.

Den visuelle identiteten er kritisk fordi den formidler merkevarens essens og verdier ved første øyekast. Den bidrar til å bygge en følelse av tillit og tilhørighet hos kundene. Samtidig er det viktig å forstå at merkevaren inkluderer mye mer enn det visuelle. Den omfatter kundens totale opplevelse med merkevaren, fra den fysiske interaksjonen til de emosjonelle forbindelsene de føler. Dette komplette bildet er det som virkelig definerer en merkevares styrke og posisjon i markedet.
Identitetsdesign kan være en viktig faktor for å oppnå suksess.

Merkevaren

logo / visuell identitet
I forkant av oppstartsmøtet vil du motta et merkehefte som inneholder en rekke spørsmål om din virksomhet. Det er viktig at du svarer på disse spørsmålene før møtet, slik at vi sammen kan få et så tydelig og omfattende bilde av bedriften som mulig. Denne informasjonen danner grunnlaget for utviklingen av din logo og den visuelle identiteten til merkevaren din. Hvis du ønsker en dypere dykk i merkevareprosessen, kan dette utforskes i nært samarbeid med en brandingekspert.

Logo

logo / visuell identitet
Logoens design vil bli basert på informasjonen som fremkommer under oppstartsmøtet. Det første steget i prosessen er en idéfase hvor vi utvikler strategiske retninger som logoen kan ta. Videre arbeides det med skisser for å finne den riktige formen og det visuelle uttrykket. Det vil bli presentert 2-3 forskjellige logoforslag, basert på de utvalgte retningene. I samarbeid med deg som kunde velges ett av forslagene som eventuelt videreutvikles.

Visuell identitet

logo / visuell identitet
Parallelt med utviklingen av logoen, vil en fargepalett som harmonerer med logofargene bli definert. Det blir også valgt fonter for overskrifter og for tekst i både små og store mengder, som skal brukes i trykksaker og på digitale flater. Den visuelle verktøykassen kan utvides til å omfatte grafiske elementer og illustrasjoner. En omfattende visuell identitet gir større spillerom når du skal utvikle markedsføringsmateriell.

Grafikk og illustrasjon

logo / visuell identitet
Grafikken som designes bør ha en visuell rød tråd som binder den sammen med logoen. Hva som utvikles vil avhenge av virksomhetens behov, men vanlige elementer inkluderer grafiske elementer, infografikk, illustrasjoner, symboler, ikoner og mønstre. Noen virksomheter kan også ha behov for en maskot.

Designhåndbok

logo / visuell identitet
Designhåndboken fungerer som et oppslagsverk og benyttes ved utvikling av markedsmateriell som brosjyrer, visittkort, nettsider, med mer. Håndboken gir deg en oversikt og fastsetter regler for bruk av alle elementene i den visuelle identiteten. Den inneholder detaljer om logo, logoversjoner, fargekoder, navn på fonter, og en oversikt over grafikk, illustrasjoner, symboler, ikoner og så videre. Den viser også eksempler på hvordan den visuelle identiteten brukes i praksis.

Din reise mot en unik merkevare begynner her

Referanser
 • Mona Nordøy: Dedikert, profesjonell og dyktig designer

  Lotte er veldig dedikert, profesjonell og dyktig som designer, hun setter seg godt inn i hva kunden vil ha og kommer opp med mange kreative innspill og forslag til design som kan passe til brandet ditt. Hun har følgt meg hele tiden i min prosess hvor hun skulle lage en helt ny design til min […]
  /
 • Aktive Verdier: Meget dyktig, kreativ, klok og tålmodig

  Jeg har jobbet med Lotte for å utvikle design med logo, visuell identitet, trykksaker og webside. Lotte engasjerer seg dypt i å skape en visuell identitet, personlig tilpasset til deg. Hun engasjerer seg levende i form og fargevalg og utrykker sine valg med nydelige historier. Hun er meget kreativ, dyktig, klok og tålmodig. Det har […]
  /
 • Malaikas Hjerterom: Møtte meg med innsikt og klare ideer

  Heldigvis var det Lotte som lagde profilen, visittkort og hjemmesiden min. Hun møtte meg med innsikt og klare ideer, og leverte ett perfekt resultat som jeg også har mottatt mange gode tilbakemeldinger på. Vil du ha ett bra og proft resultat, så kan jeg anbefale dyktige Lotte som vet hva hun driver med! Ann Christin […]
  /
 • Rein Styrke: Grundig, systematisk og rask

  Lotte jobber grundig, er systematisk og jobber raskt. Hun er tålmodig og har vist forståelse for uforutsette hendelser som har gjort at vår prosess har tatt lengre tid enn vi hadde planlagt. Hun har gitt fra seg et helstøpt branddesign og laget en nydelig side som vi selger verdens beste kosttilskudd fra. Anbefaler Lotte på […]
  /

Hva er identitetsdesign?


En visuell identitet er måten en virksomhet uttrykker seg billedlig på. Denne identiteten skal gjenspeile virksomhetens unike kultur og de tjenester eller produkter den tilbyr, på en måte som skiller seg markant fra hvordan andre virksomheter presenterer seg. En velutformet visuell identitet fanger oppmerksomheten og skaper en spesifikk stemning, samtidig som den fungerer som et tydelig visuelt uttrykk. Elementer som inngår i en visuell identitet inkluderer logo, symboler, farger, typografi, og strukturelle kjennetegn som regi/layout og bildestil. Disse elementene skal sammen presentere produktet eller tjenesten på en profesjonell, klar og unik måte, og effektivt kommunisere virksomhetens fundament til målgruppen.

Identitetsdesign, en vital del av merkevaren

Utviklingen av en visuell identitet er en vital del av merkevarebyggingen, spesielt hvis dette er en strategisk retning virksomheten har valgt. Den skaper et distinkt visuelt uttrykk som understreker virksomhetens profesjonalitet, noe som gjør at kunden raskere kan oppfatte og tolke budskapet. I en verden hvor vi stadig skanner omgivelsene og tar raske beslutninger, er førsteinntrykket avgjørende. Ofte tar det bare 4-7 sekunder å danne seg en mening basert på det visuelle førsteinntrykket.

Den visuelle identiteten må være dypt forankret i virksomhetens grunnleggende verdier og mål. Det er essensielt å ha en klar forståelse av virksomhetens mål, verdier, strategi, posisjonering i markedet, målgruppe og konkurrenter for å kunne utvikle et design som på en effektiv og autentisk måte reflekterer virksomheten. Ved å skape et attraktivt og unikt design, vil virksomheten lettere kunne differensiere seg fra sine konkurrenter og styrke sin markedsposisjon.

En tydelig og konsekvent visuell identitet er også nøkkelen til effektiv kommunikasjon. Den hjelper kunden å raskt forstå hva virksomheten handler om og hvilket budskap den ønsker å formidle. Konsistens i det visuelle uttrykket over alle medier og flater er avgjørende for at kundene skal kunne gjenkjenne og huske både budskapet og avsenderen. Ved å repetere visuelle signaler på tvers av alle plattformer, som visittkort, nettsider og brosjyrer, forsterkes merkevarens identitet og gjør det enklere for kunden å huske virksomheten.

Nøkkelen til effektiv kommunikasjon

En tydelig og konsekvent visuell identitet er også nøkkelen til effektiv kommunikasjon. Den hjelper kunden å raskt forstå hva virksomheten handler om og hvilket budskap den ønsker å formidle. Konsistens i det visuelle uttrykket over alle medier og flater er avgjørende for at kundene skal kunne gjenkjenne og huske både budskapet og avsenderen. Ved å repetere visuelle signaler på tvers av alle plattformer, som visittkort, nettsider og brosjyrer, forsterkes merkevarens identitet og gjør det enklere for kunden å huske virksomheten.

Designprosessen


Designprosessen for å utvikle en visuell identitet er kritisk for hvordan en virksomhet presenteres og oppfattes i markedet. En effektiv visuell identitet reflekterer virksomhetens unike kultur samt de tjenester eller produkter den tilbyr, og skiller seg tydelig fra konkurrentene. En godt utformet visuell identitet tiltrekker seg oppmerksomhet, skaper en bestemt stemning og fungerer som et klart visuelt uttrykk. Elementene som inngår i en visuell identitet inkluderer logo, symboler, farger, typografi og strukturelle kjennetegn som regi/layout og bildestil. Disse elementene arbeider sammen for å profesjonelt og tydelig presentere produktet eller tjenesten, og kommunisere virksomhetens grunnverdier til målgruppen.

Denne utviklingsprosessen er avgjørende for merkevarebygging og bør være en strategisk prioritet. En distinkt visuell identitet understreker virksomhetens profesjonalitet, noe som gjør at kundene raskere forstår og tolker budskapet. I en verden hvor folk konstant skanner omgivelsene og tar hurtige beslutninger, er det første visuelle inntrykket ofte avgjørende; en mening dannes i løpet av bare 4-7 sekunder basert på det man først ser.

For at den visuelle identiteten skal være effektiv, må den være dypt forankret i virksomhetens fundamentale verdier og mål. Det er vesentlig å ha en grundig forståelse av virksomhetens mål, verdier, strategier, markedsposisjonering, målgruppe og konkurrenter for å utvikle et design som autentisk reflekterer virksomheten. Ved å skape et tiltalende og unikt design, vil virksomheten kunne differensiere seg fra konkurrentene og styrke sin posisjon i markedet.

En tydelig og konsekvent visuell identitet er også nøkkelen til effektiv kommunikasjon. Den hjelper kunden å raskt forstå hva virksomheten handler om og hvilket budskap som formidles. Konsistens i det visuelle uttrykket på tvers av alle medieplattformer og flater er kritisk for at kundene skal kunne gjenkjenne og huske både budskapet og avsenderen. Gjentakelse av visuelle signaler på plattformer som visittkort, nettsider og brosjyrer, styrker merkevareidentiteten og forenkler for kunden å huske virksomheten.